Zobrazsuplovani: System.ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index at System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException() at System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index) at BakalariData.BakaTimetableNamespace.TTabReportConfiguration.MenuDays(TTabRepSubstitutionDayList& RepSubstitutionDayList, TTabCalendarDayList& Calendar, String StrDateSelected) at BakalariData.BakaTimetableNamespace.ReportTimetable.RepSubstitutionDayList(String FilterCode, String StrDate) at SuplovaniLib.SuplovaniClass.ZobrazSuplovani(PlaceHolder& kam) Bakaláři - Suplování
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
Suplování:
<<
v
>>
 
v
Suplování: Sobota 19.8.2017