Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pátek 29.6.2018
Nepřítomné třídy012345678
EMZ3ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ISM3ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Nepřítomní učitelé012345678
Brokeš Zdeněk(DVS)-......-----
Sedlová Marie(N)........-----
Voňková Zdenka(DVS)-......>>-----
Místnosti mimo provoz012345678
3AbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
6AbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
9AbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
12AbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
Změny v rozvrzích učitelů:
Bališová Kateřina0. hododpadáTHISM2zrušeno
1. hododpadáFISM2zrušeno
Bednaříková Hana2. hododpadáČJLITV1 (VČ)zrušeno
3. hododpadáČJLITV3zrušeno
4. hododpadáSKUITV1 (VČ)zrušeno
6. hododpadáICTITV1 (VČ)zrušeno
7. hododpadáICTEMZ2zrušeno
Cabalová Zuzana1. hododpadáAJIT4zrušeno
2. hododpadáAJITV3 (VČ)zrušeno
4. hododpadáAJITV2 (VČ)zrušeno
6. hodpřesun >>AJIMS1 (Aj2)na 6.6. 3. hod
Gergelová Stanislava1. hododpadáAJEMZ2 (EML)zrušeno
2. hododpadáMISM2zrušeno
3. hododpadáEKITV2 (VČ)zrušeno
4. hododpadáAJISM2zrušeno
5. hododpadáÚITV3 (VČ)zrušeno
6. hodpřesun >>AJIMS1 (Aj1)na 6.6. 3. hod
Grünwald Jan4. hododpadáICTITV2 (IT)zrušeno
5. hododpadáICTVČ4zrušeno
6. hododpadáICTITV1 (IT)zrušeno
7. hododpadáPVYITV1 (IT)zrušeno
Chadimová Marie1. hododpadáMITV3 (VČ)zrušeno
2. hododpadáMITV2 (VČ)zrušeno
3. hododpadáMIT4zrušeno
4. hododpadáMVČ4zrušeno
5. hododpadáMITV3 (IT)zrušeno
Jaborníková Renata2. hododpadáMYEMZ2 (ML)zrušeno
3. hododpadáTEMZ2 (ML)+zrušeno
4. hododpadáTEMZ2 (ML)zrušeno
5. hododpadáTKISM2 (I)zrušeno
Markovičová Martina3. hododpadáAJEMZ2 (Z)zrušeno
4. hododpadáAJITV1 (IT)zrušeno
5. hododpadáAJITV2 (IT)zrušeno
6. hododpadáAJITV2 (IT)zrušeno
7. hododpadáAJITV1 (VČ)zrušeno
Nováková Oldřiška2. hododpadáESaPEMZ2 (E)zrušeno
3. hododpadáELMEMZ2 (E)zrušeno
4. hododpadáELMEMZ2 (E)zrušeno
Pavelka Štěpán1. hododpadáELITV2 (IT)zrušeno
2. hododpadáETITV1 (IT)zrušeno
4. hododpadáELZEZF1zrušeno
5. hodpřesun >>MEMZ2na 6.6. 4. hod
6. hododpadáESaPEZF1zrušeno
7. hododpadáTHEZF1zrušeno
Pokorný Jiří3. hododpadáONISM2zrušeno
4. hododpadáONIT4zrušeno
5. hodpřesun >>ONIMS1na 7.6. 4. hod
6. hododpadáONEMZ2zrušeno
7. hododpadáNJITV2 (VČ)zrušeno
Sedláková Iva1. hododpadáVSITV2 (VČ)zrušeno
3. hododpadáCSRVČ4zrušeno
4. hododpadáEKITV3 (VČ)zrušeno
5. hododpadáICTITV2 (VČ)zrušeno
Svoboda Jan1. hododpadáPRVČ4zrušeno
2. hododpadáVSVČ4zrušeno
3. hododpadáPRITV1 (VČ)zrušeno
4. hodpřesun >>ZEABIMS1na 7.6. 2. hod
5. hododpadáZITV1zrušeno
6. hododpadáPRITV2 (VČ)zrušeno
8. hodpřesun >>THIMS1na 7.6. 3. hod
Šrůtka Miroslav2. hododpadáEKIT4zrušeno
3. hodpřesun >>SMIMS1 (S)na 6.6. 3. hod
4. hododpadáVYSEMZ2 (Z)zrušeno
5. hododpadáSTTISM2 (SM)zrušeno
7. hodpřesun >>MIMS1na 5.6. 2. hod
Tinka Jiří1. hododpadáZELEZF1zrušeno
2. hododpadáZELEZF1zrušeno
3. hododpadáELEZF1zrušeno
4. hododpadáOSITV3 (IT)zrušeno
5. hododpadáELTEZF1zrušeno
Valtera Pavel1. hodpřesun >>TVIMS1 (Chl)na 8.6. 1. hod
2. hodpřesun >>TVIMS1 (Chl)na 5.6. 4. hod
Změny v rozvrzích tříd:
ITV10. hodCHodpadá(SED)
1. hodDodpadá(SED)
2. hodČJLodpadá(BED)
2. hodETITodpadá(PAV)
3. hodPRodpadá(SVO)
3. hodTEVITodpadá(BRO)
4. hodAJITodpadá(MAR)
4. hodSKUodpadá(BED)
5. hodZodpadá(SVO)
6. hodICTITodpadá(GRU)
6. hodICTodpadá(BED)
7. hodAJodpadá(MAR)
7. hodPVYITodpadá(GRU)
ITV21. hodELITodpadá(PAV)
1. hodVSodpadá(SEI)
2. hodČJLITodpadá(SED)
2. hodModpadá(CHM)
3. hodČJLITodpadá(SED)
3. hodEKodpadá(GER)
4. hodAJodpadá(CAZ)
4. hodICTITodpadá(GRU)
5. hodAJITodpadá(MAR)
5. hodICTodpadá(SEI)
6. hodAJITodpadá(MAR)
6. hodPRodpadá(SVO)
7. hodNJodpadá(POK)
ITV31. hodModpadá(CHM)
1. hodTEVITodpadá(BRO)
2. hodAJodpadá(CAZ)
2. hodTEVITodpadá(BRO)
3. hodČJLodpadá(BED)
4. hodEKodpadá(SEI)
4. hodOSITodpadá(TIN)
5. hodMITodpadá(CHM)
5. hodÚodpadá(GER)
IT41. hodAJodpadá(CAZ)
2. hodEKodpadá(SRU)
3. hodModpadá(CHM)
4. hodONodpadá(POK)
VČ41. hodPRodpadá(SVO)
2. hodVSodpadá(SVO)
3. hodCSRodpadá(SEI)
4. hodModpadá(CHM)
5. hodICTodpadá(GRU)
EMZ21. hodAJEMLodpadá(GER)
2. hodESaPEodpadá(NO)
2. hodMYZodpadá(VOZ)
2. hodMYMLodpadá(JAB)
3. hodAJZodpadá(MAR)
3. hodTMLodpadá(JAB)
3. hodELMEodpadá(NO)
4. hodVYSZodpadá(SRU)
4. hodELMEodpadá(NO)
4. hodTMLodpadá(JAB)
5. hodMpřesun >>na 6.6. 4. hod
6. hodONodpadá(POK)
7. hodICTodpadá(BED)
EMZ30.-8. hod ZZ
IMS11. hodTVChlpřesun >>na 8.6. 1. hod
2. hodTVChlpřesun >>na 5.6. 4. hod
3. hodIVKIpřesun >>na 6.6. 3. hod
3. hodSMSpřesun >>na 6.6. 3. hod
3. hodTMLodpadá(JAB)
4. hodZEABpřesun >>na 7.6. 2. hod
5. hodONpřesun >>na 7.6. 4. hod
6. hodAJAj1přesun >>na 6.6. 3. hod
6. hodAJAj2přesun >>na 6.6. 3. hod
7. hodMpřesun >>na 5.6. 2. hod
8. hodTHpřesun >>na 7.6. 3. hod
ISM20. hodTHodpadá(BAL)
1. hodFodpadá(BAL)
2. hodModpadá(GER)
3. hodONodpadá(POK)
4. hodAJodpadá(GER)
5. hodTKIodpadá(JAB)
5. hodSTTSModpadá(SRU)
ISM30.-8. hod ZZ
EZF11. hodZELodpadá(TIN)
2. hodZELodpadá(TIN)
3. hodELodpadá(TIN)
4. hodELZodpadá(PAV)
5. hodELTodpadá(TIN)
6. hodESaPodpadá(PAV)
7. hodTHodpadá(PAV)