Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pátek 28.6.2019
Nepřítomné třídy012345678
EMZ1TH
ESZ2TH
ISM1TH
IMS2TH
ITV1TH
ITV2TH
ITV3TH
IT4AbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
Nepřítomní učitelé012345678
Bališová Kateřina(N)--..-..-..--
Chadimová Marie(Absc)-............--
Nováková Oldřiška(D)--......----
Valtera Pavel(D)------....-
Voňková Zdenka(D)......------
Změny v rozvrzích učitelů:
Cabalová Zuzana1. hododpadáAJIT4zrušeno
2. hododpadáAJIT4zrušeno
3. hododpadáAJITV1 (IT)zrušeno
Gergelová Stanislava2. hododpadáTAITV2 (VČ)zrušeno
3. hododpadáÚITV3 (VČ)zrušeno
4. hododpadáAJIMS2 (ML)+zrušeno
5. hododpadáAJISM3zrušeno
6. hododpadáEKITV2 (VČ)zrušeno
Hanáková Dagmar1. hododpadáČJLITV1zrušeno
2. hododpadáČJLITV1zrušeno
Jaborníková Renata1. hododpadáMYEMZ3 (ML)+zrušeno
2. hododpadáTEMZ3 (ML)+zrušeno
3. hododpadáOKEMZ3 (ML)zrušeno
4. hododpadáOKEMZ3 (ML)zrušeno
Jarošová Petra1. hododpadáIVKIMS2 (I)zrušeno
2. hododpadáTKIMS2 (I)zrušeno
3. hododpadáTEMZ3 (Z)zrušeno
4. hododpadáTEMZ3 (Z)zrušeno
5. hododpadáFITV3 (IT)zrušeno
Markovičová Martina1. hododpadáAJITV2 (IT)zrušeno
3. hododpadáAJITV2 (VČ)zrušeno
4. hododpadáAJIMS2 (I)zrušeno
5. hododpadáAJEMZ3zrušeno
6. hododpadáAJITV3 (IT)zrušeno
7. hododpadáAJITV1 (VČ)zrušeno
Pavelka Štěpán2. hododpadáELITV2 (IT)zrušeno
3. hododpadáELZEZF1zrušeno
4. hododpadáELZEZF1zrušeno
5. hododpadáESaPEZF1zrušeno
6. hododpadáEKEZF1zrušeno
Pokorný Jiří1. hododpadáONVČ4zrušeno
3. hododpadáNJVČ4zrušeno
4. hododpadáZEABITV1zrušeno
5. hododpadáNJITV3 (VČ)zrušeno
6. hododpadáONITV1zrušeno
7. hododpadáZEABITV2zrušeno
Sedláková Iva3. hododpadáVSITV1 (VČ)zrušeno
4. hododpadáICTITV2 (VČ)zrušeno
5. hododpadáVSITV2 (VČ)zrušeno
6. hododpadáCSRVČ4zrušeno
Svoboda Jan2. hododpadáPRVČ4zrušeno
3. hododpadáMISM3zrušeno
4. hododpadáVSITV3 (VČ)zrušeno
5. hododpadáVSVČ4zrušeno
6. hododpadáMISM3zrušeno
Šrůtka Miroslav2. hododpadáSTTIMS2 (S)zrušeno
3. hododpadáMIMS2zrušeno
4. hododpadáEKISM3zrušeno
5. hododpadáMIMS2zrušeno
6. hododpadáEKEMZ3zrušeno
7. hododpadáICTEMZ3zrušeno
Tinka Jiří1. hododpadáZELEZF1zrušeno
2. hododpadáZELEZF1zrušeno
3. hododpadáESaPEMZ3 (E)zrušeno
4. hododpadáELEMZ3 (E)zrušeno
5. hododpadáPSIT4zrušeno
6. hododpadáPSIT4zrušeno
Veselka Antonín1. hododpadáICTITV3 (VČ)zrušeno
3. hododpadáPSITV3 (IT)zrušeno
4. hododpadáPSITV3 (IT)zrušeno
5. hododpadáICTITV2 (IT)zrušeno
Změny v rozvrzích tříd:
EZF11. hodZELodpadá(TIN)
2. hodZELodpadá(TIN)
3. hodELZodpadá(PAV)
4. hodELZodpadá(PAV)
5. hodESaPodpadá(PAV)
6. hodEKodpadá(PAV)
EMZ11. hod třídnická hodina
ESZ21. hod třídnická hodina
EMZ31. hodMYMLodpadá(JAB)
2. hodPBZodpadá(VOZ)
2. hodELMEodpadá(NO)
2. hodTMLodpadá(JAB)
3. hodESaPEodpadá(TIN)
3. hodTZodpadá(JAR)
3. hodOKMLodpadá(JAB)
4. hodTZodpadá(JAR)
4. hodELEodpadá(TIN)
4. hodOKMLodpadá(JAB)
5. hodAJodpadá(MAR)
6. hodEKodpadá(SRU)
7. hodICTodpadá(SRU)
ISM11. hod třídnická hodina
IMS21. hodIVKIodpadá(JAR)
1. hodMYMLodpadá(JAB)
2. hodTKIodpadá(JAR)
2. hodSTTSodpadá(SRU)
2. hodTMLodpadá(JAB)
3. hodModpadá(SRU)
4. hodAJSodpadá(GER)
4. hodAJIodpadá(MAR)
4. hodAJMLodpadá(GER)
5. hodModpadá(SRU)
6. hodTVChlodpadá(VAP)
7. hodTVChlodpadá(VAP)
1. hod třídnická hodina
ISM30. hodVIodpadá(VOZ)
1. hodVIodpadá(VOZ)
2. hodČJLodpadá(BAL)
3. hodModpadá(SVO)
4. hodEKodpadá(SRU)
5. hodAJodpadá(GER)
6. hodModpadá(SVO)
ITV11. hodČJLodpadá(HAN)
2. hodČJLodpadá(HAN)
3. hodVSodpadá(SEI)
3. hodAJITodpadá(CAZ)
4. hodZEABodpadá(POK)
5. hodModpadá(CHM)
6. hodONodpadá(POK)
7. hodAJodpadá(MAR)
1. hod třídnická hodina
ITV21. hodAJITodpadá(MAR)
1. hodModpadá(CHM)
2. hodELITodpadá(PAV)
2. hodTAodpadá(GER)
3. hodAJodpadá(MAR)
3. hodEMITodpadá(NO)
4. hodEMITodpadá(NO)
4. hodICTodpadá(SEI)
5. hodICTITodpadá(VES)
5. hodVSodpadá(SEI)
6. hodMITodpadá(CHM)
6. hodEKodpadá(GER)
7. hodZEABodpadá(POK)
1. hod třídnická hodina
ITV31. hodICTodpadá(VES)
2. hodModpadá(CHM)
3. hodÚodpadá(GER)
3. hodPSITodpadá(VES)
4. hodVSodpadá(SVO)
4. hodPSITodpadá(VES)
5. hodNJodpadá(POK)
5. hodFITodpadá(JAR)
6. hodAJITodpadá(MAR)
6. hodPSYodpadá(BAL)
1. hod třídnická hodina
IT41. hodAJodpadá(CAZ)
2. hodAJodpadá(CAZ)
3. hodModpadá(CHM)
4. hodČJLodpadá(BAL)
5. hodPSodpadá(TIN)
6. hodPSodpadá(TIN)
0.-8. hod Obecná absence třídy
VČ41. hodONodpadá(POK)
2. hodPRodpadá(SVO)
3. hodNJodpadá(POK)
4. hodModpadá(CHM)
5. hodVSodpadá(SVO)
6. hodCSRodpadá(SEI)